Καταστατικό

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου, αριθ 206, Τ.Κ.11528.
Ιδρύθηκε το 1999 με αποκλειστικά κοινωνικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Μέλη της εταιρείας μπορούν να γίνουν παιδίατροι ή δερματολόγοι με επιστημονική εξειδίκευση και ενδιαφέρον στην παιδιατρική δερματολογία και οι οποίοι με την εν γένει επιστημονική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική προσφορά τους έχουν προσφέρει ή επιθυμούν να προσφέρουν στους σκοπούς της εταιρείας.

Η εταιρεία αποτελείται απο τακτικά, πρόσεδρα και επίτιμα μέλη.
Α) τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν άτομα που τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1) ειδικότητα δερματολογίας και επι πλέον διετής τουλάχιστον εξειδίκευση και εμπειρία σε παιδοδερματολογική μονάδα, ή
2) ειδικότητα παιδιατρικής και επι πλέον διετής τουλάχιστον εξειδίκευση και εμπειρία σε παιδοδερματολογική μονάδα ή προϋπηρεσία σε μονάδα δερματολογίας όσο χρόνο απαιτείται για τη χορήγηση άδειας τίτλου ειδικότητας δερματολογίας, ή
3) πέντε εργασίες παιδοδερματολογίας σε έγκυρα περιοδικά (medline)

Β) πρόσεδρα μέλη μπορούν να γίνουν παιδίατροι, δερματολόγοι ή γιατροί άλλων ειδικοτήτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παιδιατρική δερματολογία.

Γ) επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν επιστήμονες, ημεδαποί και αλλοδαποί, οι οποίοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην εταιρεία στα πλαίσια των σκοπών της ή θεωρεί η εταιρεία ότι εξ αιτίας της εν γένει σημαντικής προσφοράς τους σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας πρέπει να τύχουν αυτής της διακρίσεως.

Για να εγγραφεί κανείς ως τακτικό ή πρόσεδρο μέλος απαιτούνται α) οι επιστημονικές προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω, β) αίτηση του υποψηφίου, γ) έγγραφη πρόταση δύο τακτικών μελών και δ) έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.
Για την ανακήρυξη επιτίμου μέλους απαιτείται έγγραφη αιτιολογημένη πρόταση τουλάχιστο δύο τακτικών μελών και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά πρόταση του Δ.Σ.

Αρχική Σελίδα | Site Map | FAQs | Όροι Χρήσης | Eπικοινωνία Copyright © 2010 Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας All rights reserved.